Według uchwały 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, OSNC 2015/7-8/80, Sąd Najwyższy stwierdził, iż niedopuszczalne jest ustanowienie prokurenta, który mógłby podejmować decyzje jedynie łącznie z członkiem zarządu. Jeszcze do zeszłego roku, za takie postępowanie groziło wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z początkiem roku 2017, w życie weszły przepisy umożliwiające ustanowienie prokury łącznej niewłaściwej.

Czym jest prokura łączna niewłaściwa?

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurent może dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Do tej pory Polskie prawo cywilne, któremu podlegają spółki, przewidywało trzy rodzaje prokury:

 1. Prokurę samoistną – gdy do podejmowania decyzji w imieniu spółki wystarczy wola jednego prokurenta.
 2. Prokurę oddziałową – by móc działać w imieniu spółki niezbędny jest udział wszystkich prokurentów.
 3. Prokura oddziałowa – ograniczona tylko do spraw wpisanych do rejestru przedsiębiorstwa.

Jak widać prokura łączna niewłaściwa, polegająca na uzależnieniu działań prokurenta od obecności członku zarządu nie była dozwolona.

Co zmienia ustawa z 2016 r.?

Podpisana w dniu 16 grudnia 2016r ustawa o zmianach w kodeksie cywilnym miała za zadanie poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. W jej treści znalazł się art. 109, który mówi, że możliwe jest powołanie prokury, która obejmować będzie czynności wykonane wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnika spółki osobowej.
Nowe przepisy weszły w życie wraz z końcem 2016 roku.

Z kim może współpracować prokurent?

Nowa ustawa mówi o podejmowaniu decyzji wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej, do takich osób zaliczam m.in.:

 1. Członków zarządu:

 • spółek kapitałowych
  • spółek partnerskich (jeżeli zarząd został ustanowiony)

 • spółdzielni
 • stowarzyszeń
 • fundacji
 1. Wspólników spółek jawnych.
 2. Partnerów spółek partnerskich. (jeśli nie ustanowiono zarządu)
 3. Komplementariuszy spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.

W jaki sposób udzielić prokury łącznej niewłaściwej?

Niezależnie od rodzaju prokury powołanie prokurenta może nastąpić na jeden z dwóch sposobów w zależności od pełnionych przez przedstawiciela funkcji:

 1. Ustanowienie prokury – to zabieg wewnętrzny, prokurent ma możliwość reprezentowania spółki jedynie w zakresie jej wewnętrznych decyzji.
 2. Udzielenie prokury – zwykle stanowi następstwo prokury ustanowionej, zobowiązuje prokurenta do reprezentowania interesów spółki na zewnątrz.  

Czy prawo działa wstecz? Co z poprzednimi prokurentami?

Chociaż przed podpisaniem ustawy z grudnia 2016r prokura łączna niewłaściwa była niedozwolona, zdarzało się, że sądy rejonowe wpisywały taką prokurę do Krajowego Rejestru Sądowego, czy po nowelizacji taki wpis pozostanie ważny a co ważniejsze, czy wszelkie postępowania,które zostały dokonane przez takich prokurentów, nie stracą na ważności? Sąd Najwyższy przewidział, że może pojawić się taka sytuacja, dlatego zaznaczył, że ta ustawa działa jedynie “na przyszłość” nie pozbawiając spółek następstw czynności wykonanych przez reprezentantów uznawanych za “nielegalnych”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here