Jakość w firmie to zagadnienie bardzo złożone. Aby dobrze zarządzać jakością w organizacji powstał system zarządzania jakością ISO 9001. Jest to norma, która pomaga biznesowi rozwijać się, dążąc do doskonałości w oparciu o proste zasady.

Dla kogo jest ISO 9001?

Jest to uniwersalna norma, którą może wdrożyć każda organizacja niezależnie od wielkości, lokalizacji, czy branży. Norma 9001 jest odpowiednia zarówno dla prywatnych przedsiębiorstw, jak i instytucji państwowych oraz organizacji pożytku publicznego. Aby lepiej poznać System Zarządzania Jakością wg ISO warto wybrać się na szkolenia zarządzanie jakością. (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/)

Podstawa zarządzania jakością

Norma ISO 9001 opiera się na kilku podstawowych zasadach:

– podejście systemowe,

– ciągłe doskonalenie,

– podejmowanie decyzji w oparciu o fakty,

– wzajemne korzystne relacje z dostawcami,

– zorientowanie na klienta,

– przywództwo,

– zaangażowanie ludzi,

– podejście procesowe.

Są one fundamentem dla wszystkich wymogów i regulacji. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie, ale też został niedawno zaktualizowany tak, aby dobrze odpowiadał obecnym warunkom. Jego zapisy są sformułowane w sposób uniwersalny, aby implementacja założeń była łatwa i przejrzysta w każdej organizacji.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

System ten pozwala na usprawnienie wszelkich procesów, a co za tym idzie także poprawę efektywności działania. Dzięki temu organizacja rozwija się i osiąga lepsze wyniki finansowe. Warto też dodać, że wdrożenie tego systemu to także uznanie w oczach klientów i kontrahentów. Więcej o zaletach wprowadzenia SZJ zgodnego z ISO można dowiedzieć się studiując różne case studies, a także biorąc udział w szkoleniach zarządzanie jakością. Kursy takie dotyczą różnych aspektów zarządzania jakością i są przeprowadzane przez jednostki certyfikujące.  Udział w nich pozwala na lepsze poznanie normy i zrozumienie jej założeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here