skarga

Jeżeli czujesz, że zostałeś skrzywdzony przez urzędników w sprawach biznesowych, to przysługuje ci złożenie skargi na decyzję administracyjna. Wówczas sprawa zostaje skierowana do sądu, którego zadaniem będzie sprawdzenie czy urząd popełnił błąd przy wydawaniu decyzji. Decyzje administracyjne dotyczą między innymi pozwolenia na budowę, spraw podatkowych, kar administracyjnych, odmowy udzielenia, zawieszenie oraz cofnięcia koncesji czy też odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej. Dowiedz się, jak wygląda złożenie skargi na decyzję administracyjną oraz Zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi wytycznymi. 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/skarga-na-decyzje-administracyjna/

Skarga na decyzję administracyjną

Skargę taką możemy wnieść do Sądu Administracyjnego dopiero po wyczerpaniu środków zastrzeżenia. Właśnie dlatego nie możemy zrobić tego w dowolnym momencie. Oznacza to sytuację, w której nie możemy złożyć zażalenia, odwołania bądź ponaglenia w wybranym momencie. Jeżeli zamiast odwołania przysługuje na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, to możemy od razu wyjść skargę do sądu bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na złożenie takiej skargi mamy 30 dni od dnia doręczenia takiej decyzji.

Skarga na decyzję administracyjną – instrukcja krok po kroku

W jaki sposób złożymy skargę na decyzję urzędniczą? Przede wszystkim powinniśmy złożyć skarga do sądu administracyjnego wnosząc ją za pośrednictwem urzędu, który wydawał decyzję. Urząd taki zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę. Na to ma 30 dni od dnia jej otrzymania. Niezbędne będzie dołączenie do skargi opisów oraz załączników, które sąd doręczy stronom postępowania. Jeżeli w skardze powołujemy się na dokument, to na żądanie z sądu musimy złożyć oryginały dokumentów w sądzie i jeszcze przed wszczęciem rozprawy. Wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania decyzji, z którą się nie zgadzamy. Możemy jednak złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do urzędu, który ją wydał lub Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga – opłaty, wyrok, terminy

Za skargę zapłacimy nie mniej niż 100 zł. Konkretne kwoty znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Możemy być reprezentowani przez pełnomocnika dołączając do Skargi pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacimy jednak za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom rodzicom bądź rodzeństwo. Kiedy sąd rozstrzygnie naszą sprawę wyrokiem, to ogłoszenie wyroku nastąpi na zasadach posiedzenia jawnego, na którym rozprawa została zamknięta. Skomplikowanych sprawach, sąd może odroczyć ogłoszenie wyniku na okres do 14 dni.

Zobacz też: http://artseven.pl/prokurent/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here