Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje

Inwestowanie w akcje wielu osobom kojarzy się ze spekulacją, jednak warto zdawać sobie sprawę z faktu, że może również przyjąć formę długofalową. Na czym to polega? Jakie narzędzia sprawdzają się przy długoterminowym inwestowaniu w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje polega na zakupie akcji z perspektywą ich wzrostu w długim okresie. W tym przypadku horyzont czasowy inwestycji pozostaje z reguły nieokreślony, a inwestor nie musi na bieżąco śledzić notowań giełdowych, ponieważ analizy portfela oraz ewentualnych zmian w jego składzie dokonuje raz na kilka miesięcy (np. co kwartał). Warto również podkreślić, że w przypadku długoterminowego inwestowania w akcje można liczyć na ewentualną wypłatę dywidend, które powiększają uzyskiwaną stopę zwrotu.

Jak długoterminowo inwestować w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje to rozwiązanie ogólnodostępne, ponieważ zakupu papierów wartościowych może dokonać każdy, kto posiada rachunek maklerski. Otwiera się go u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Więcej informacji na temat rachunku maklerskiego znajduje się pod linkiem dowiedz się więcej tutaj, który odsyła do konkretnej oferty. W tym miejscu warto również podkreślić, że wybór odpowiedniego brokera jest bardzo ważny. Wynika to zarówno z oferowanych możliwości inwestycyjnych (np. dostęp do akcji notowanych na światowych giełdach), jak i wysokości pobieranych opłat, które mogą znacznie się różnić. Co wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Kwestie te zostały opisane w artykule przedstawiającym mechanizmy gry na giełdzie.

Długoterminowe inwestowanie w akcje – narzędzia

Jak już wspomniano realizując strategię długoterminowego inwestowania w akcje należy korzystać z odpowiednich narzędzi pozwalających podejmować skuteczne decyzje inwestycyjne. Najważniejszym jest analiza fundamentalna, która umożliwia dokonanie oceny, czy akcje danej spółki są właściwie wycenione. W efekcie pozwala to wytypować akcje, które są obecnie niedoszacowane, a co za tym idzie w długoterminowej perspektywie ich wartość powinna wzrosnąć, co przyniesie zysk. Analiza fundamentalna bierze pod uwagę przede wszystkim fundamenty spółki (jej struktura, finanse, plany inwestycyjne itp.) oraz dane makroekonomiczne płynące z całej gospodarki lub danego sektora.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia, która może być naprawdę skuteczna. Co więcej, jest zdecydowanie mniej wymagająca niż spekulacja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here