Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy

Pożegnanie z zakładem pracy nie jest łatwe, zważywszy na fakt, iż codzienne wykonywanie obowiązków zawodowych w danej firmie powoduje przywiązanie do konkretnego miejsca. Czasami jednak niskie zarobki czy inne problemy powodują, że ludzie decydują się na złożenie wypowiedzenia. Kłopotliwą kwestią w tym wypadku wydaje się być zbyt długi okres, przez który konieczne jest świadczenie pracy na rzecz danego zakładu. W takiej sytuacji możliwe jest skorzystanie z kilku rozwiązań, dzięki którym pożegnanie z danym pracodawcą nie będzie trwało latami.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż skrócenie okresu wypowiedzenia zawsze jest możliwe za porozumieniem stron. W takim przypadku konieczna jest jednak dobra wola zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. W przypadku, gdy dyrektor danej fabryki bądź zakładu usługowego nie jest w stanie przystać na takie warunki, warto zastanowić się nad rozwiązaniami alternatywnymi. Przede wszystkim można zaproponować mu inną osobę do piastowania konkretnego stanowiska. Znalezienie godnego zastępcy jest bardzo korzystne dla zakładu pracy, dlatego szef powinien zgodzić się na takie rozwiązanie. Jeżeli nie wykazuje on jednak dobrej woli, konieczne jest świadczenie pracy do końca okresu wypowiedzenia.

Istnieje rozwiązanie alternatywne, z którego nie może jednak skorzystać każda osoba. W sytuacji, gdy kandydat do służby cywilnej wygrał konkurs na określone stanowisko, korzysta on zawsze z tygodniowego okresu wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy. Takie rozwiązanie podyktowane jest pilnymi potrzebami państwa w zakresie doboru kadr. Po stronie pracodawcy również istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. W takim jednak przypadku powinien on jednak wypłacić pracownikowi wynagrodzenie należne do terminu, do którego miał świadczyć pracę. Ekwiwalentu pieniężnego można nie wypłacać jedynie wtedy, gdy zakład pracy ogłosił upadłość bądź mierzy się z innymi poważnymi problemami finansowymi. Konieczne jest jednak podkreślenia, iż są to sytuacje szczególne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here