Rola kancelarii notarialnej w bezpieczeństwie prawnym

Zgodne z przepisami prawa zarządzanie majątkiem rodzinnym jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa osób posiadających nieruchomości bądź cenne ruchomości, które wymagają ustalenia szczegółowych warunków własności oraz użytkowania. Kancelaria notarialna jest miejscem, gdzie każda zainteresowana osoba może uzyskać kompleksową pomoc.

Jakie zagadnienia prawne dotyczą współwłasności majątku?

Problem uporządkowania formy współwłasności powstaje już na etapie zawierania związku małżeńskiego. W tym momencie powinna zapaść decyzja o wspólnocie lub rozdzielności majątkowej.

Jednak niewiele osób o tego rodzaju aspektach wspólnego życia myśli, dlatego praktycznie w każdym momencie życia w małżeństwie kancelaria notarialna proponuje optymalne i skuteczne prawnie rozwiązania.

Można w obecności notariusza sporządzić akt świadczący o rozdzielności majątkowej, która rozdzieli wspólny dorobek na dwa odrębne majątki i w ten sposób zabezpieczy interesy obu stron.

Jaka jest rola kancelarii notarialnej w udzielaniu pełnomocnictw rodzinnych?

Czasem w każdej rodzinie zdarzają się sytuacje, kiedy powstaje potrzeba zastosowania nadzwyczajnych środków prawnych, aby można było dalej normalnie funkcjonować.

W przypadku nieobecności jednego ze współmałżonków stałej lub czasowej, druga osoba powinna mieć możliwość załatwiania istotnych z punktu widzenia rodziny spraw. Jeśli na taką ewentualność godzą się obie strony, można sporządzić stałe pełnomocnictwo do reprezentowania współmałżonka przed odpowiednimi instytucjami.

Pełnomocnictwo daje małżonkom swobodę w podpisywaniu umów dotyczących instalacji mediów lub zakupu oraz sprzedaży przedmiotów o znacznej wartości.

W jaki sposób notariusz sankcjonuje darowizny oraz użyczenia?

Jedną z bardzo ważnych ról jaką spełnia kancelaria notarialna jest przygotowanie stosownych umów dotyczących darowizny. W oparciu o akt notarialny można zgodnie z prawem cywilnym oraz skarbowym przekazać część lub całość majątku osobie trzeciej.

Ostatnio częstą praktyką jest użyczenie niektórych przedmiotów innej osobie, szczególnie dotyczy to samochodów. Posiadając stosowny dokument notarialny można spokojnie, zgodnie z prawem korzystać z przekazanego pojazdu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here