Czym jest technologia RFID

Technologia RFID bazuje na małych przedmiotach, takich jak etykiety samoprzylepne, które można przykleić lub wbudować w przedmioty lub produkty, a nawet wszczepić w żywe organizmy (zwierzęta, ludzkie ciało).

Jak zbudowane są tagi RFID?

Tagi RFID zawierają antenę związaną z chipem elektronicznym, który umożliwia im odbieranie i odpowiadanie na żądania radiowe wysyłane z nadajnika-odbiornika. Te chipy elektroniczne zawierają identyfikator i ewentualnie dodatkowe dane.

Jak wyglądały początki RFID?

W 1999 roku producenci stworzyli Centrum Auto-ID na MIT w celu standaryzacji technologii RFID. Centrum to zostało zamknięte w 2003 roku, kiedy prace nad elektronicznym kodem produktu (EPC) zostały zakończone, a wyniki zostały przekazane do nowo założonej EPC Global Inc. przez Uniform Code Council (UCC) i EAN International (obecnie GS1 US i GS1).Od 2005 roku technologie RFID są szeroko stosowane w większości sektorów przemysłu (lotnictwo, motoryzacja, logistyka, transport, zdrowie, życie codzienne itp.). ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) wniosła znaczący wkład w ustanowienie zarówno norm technicznych, jak i aplikacyjnych, pozwalających na wysoki stopień interoperacyjności, a nawet wymienności

System identyfikacji radiowej składa się z dwóch jednostek, które komunikują się ze sobą.

Czym dokładnie jest znacznik?

Znacznik, zwany tagiem radiowym, tagiem RFID lub nawet transponderem, przymocowany do identyfikowanego elementu i kodujący dane cyfrowe. Dane te można odczytać bez bezpośredniej linii wzroku, w przeciwieństwie do kodów kreskowych, z automatyczną detekcją i przy większych odległościach odczytu (od 10 do 200 mw zależności od typu chipa).Drugi element to jeden lub więcej czytników RFID, zwanych także interrogatorami, łącznikami lub stacją bazową.Do tych dwóch elementów dodaje się zazwyczaj oprogramowanie pośredniczące (oprogramowanie pośredniczące) lub aplikację hosta, składającą się z terminala (komputerów nadzorujących) podłączonego do czytnika i umożliwiającego wykorzystanie zebranych danych.

Jak aktywowany jest serwer?

System jest aktywowany przez transfer energii elektromagnetycznej. Czytnik wysyła falę elektromagnetyczną w kierunku identyfikowanego obiektu. W ten sposób aktywuje znacznik, który zwraca mu informacje. Technologia rfid jest obecnie przydatna i często używana.Czytnik wysyła żądania do tagów RFID w celu pobrania danych zapisanych w ich pamięci. Znacznik, zwykle zasilany zdalnie przez sygnał czytnika, najpierw generuje kod identyfikujący obiekt, na którym jest umieszczony. Rozpoczyna się komunikacja między dwoma podmiotami. Czytelnik może zapisywać informacje w tagu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here